UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej

Katedra Modelowania
Procesów Nauczania
pok B203 - II poziom
ul. Pomorska nr 149/153
90-236 Łódź

tel. 042 635-56-79

Wpłaty

Opłaty za kolejne semestry (po 1900,- zł.) należy dokonywać na indywidualne konta, które są przydzielane Państwu po zapisaniu do USOS (Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studenta).

____________

Finansowe wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli - podstawy prawne:

  1. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) z późn. zmianami (Art. 70a.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 46 poz. 430) w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli [...].
 
Użytkownik

Hasło
Zapomniane hasło?