UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej

Katedra Modelowania
Procesów Nauczania
pok B203 - II poziom
ul. Pomorska nr 149/153
90-236 Łódź

tel. 042 635-56-79

REKRUTACJA

Oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy dosłać lub dostarczyć (adres w zakładce: Biuro) do końca stycznia.

Wymagane dokumenty:

1. podanie i kwestionariusz [pobierz]
2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3. fotografia (3,5x4,5 cm)
4. ksero dowodu osobistego
5. dokumenty potwierdzające dotychczasowe przygotowanie w zakresie fizyki i matematyki (np. suplement do dyplomu, kserokopie indeksu, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, kursów,  itp.)

 

Umowa
Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych w UŁ Słuchacz może przystąpić do zajęć pod warunkiem zawarcia Umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe oraz dokonania opłaty za studia w terminie wyznaczonym w Umowie. Uchwałą nr 380 Senatu UŁ z dnia 22 września 2014r. wprowadzony został nowy wzór umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Łódzkim [wzór Umowy-wyświetlDla osób, które zostaną przyjęte na studia zostaną przygotowane takie umowy. Przy ich podpisywaniu konieczny będzie dowód osobisty.


 
Użytkownik

Hasło
Zapomniane hasło?